Позначајни движења кај останатите финансиски институции (ОФИ): втор квартал на 2023 година

Во вториот квартал на 2023 година, вкупните средства на останатите финансиски институции (ОФИ), изнесуваат 196.853 милиони денари и се зголемени за 8.967 милиони денари, на квартално ниво. Анализата на учеството на потсекторите на ОФИ во вкупните средства на ОФИ покажува дека пензиските фондови имаат најголем удел од 65,4%, а по нив следуваат осигурителните друштва со учество од 17,3%.

Најголем дел од средствата на ОФИ се вложувања во должнички и сопственички хартии од вредност (учество од 51,2% и 24,9%, соодветно), а на страната на обврските, најголем дел се однесува на технички резерви на осигурување и капитални сметки (учество од 56,6% и 33,7%, соодветно).

Можеби ќе ве интересира...

Државата дели помош во пари од по 3000 денари месечно на илјадници граѓани – еве кој се’ ќе добие

BiznisPRO

Државата ќе дели парична помош на пензионерите – Кој може да очекува дополнителна финансиска помош оваа зима?

BiznisPRO

Народната банка ги презентира макроекономските проекции пред дипломатскиот кор и меѓународните организации – Натамошно забавување на инфлацијата, при што на среден рок ќе се врати кон историскиот просек од 2%

BiznisPRO