Позначајни движења кај останатите финансиски институции (ОФИ): втор квартал на 2023 година

Во вториот квартал на 2023 година, вкупните средства на останатите финансиски институции (ОФИ), изнесуваат 196.853 милиони денари и се зголемени за 8.967 милиони денари, на квартално ниво. Анализата на учеството на потсекторите на ОФИ во вкупните средства на ОФИ покажува дека пензиските фондови имаат најголем удел од 65,4%, а по нив следуваат осигурителните друштва со учество од 17,3%.

Најголем дел од средствата на ОФИ се вложувања во должнички и сопственички хартии од вредност (учество од 51,2% и 24,9%, соодветно), а на страната на обврските, најголем дел се однесува на технички резерви на осигурување и капитални сметки (учество од 56,6% и 33,7%, соодветно).

Можеби ќе ве интересира...

Изминатото деноноќие произведени се 15.179 MWh електрична енергија и целосно се задоволени потребите на домаќинствата и малите потрошувачи

Бизнис про

Курсна листа на НБРМ: Колку чини еврото денес?

Бизнис про

Замрзнати цените на огревното дрво и пелетите

Бизнис про