Секој петти Хрват е во ризик од сиромаштија

Стапката на ризик од сиромаштија во Хрватска во 2023 година изнесувала 19,3 отсто, објави Хрватското национално биро за статистика (ДЗС).

Податоците од CBS покажуваат дека на овој ризик најмногу се изложени постарите граѓани, самохраните и самохраните родители и жителите на Панонска Хрватска.

Највисока стапка на ризик од сиромаштија (според NUTS регионите) е забележана во Панонска Хрватска, 29,4 проценти. Во Северна Хрватска е 17,7 отсто, во Јадранска Хрватска 17,5 отсто и во Градот Загреб 10,5 отсто.

Според податоците на Си-Би-Ес, прагот на ризик од сиромаштија за едночлено домаќинство во 2023 година бил 5.924 евра, а за домаќинство со двајца возрасни и две деца под 14 години, 12.440 евра, пренесува Пословни дневник.

Според возраста и полот, највисока стапка на ризик од сиромаштија има кај лицата на возраст од 65 или повеќе години, која изнесува 34,8 проценти. Во таа возрасна група разликата по пол е најголема, а стапката на ризик од сиромаштија кај жените била 38,8 отсто, а кај мажите 29,3 отсто. Најниска стапка на ризик од сиромаштија е кај лицата на возраст од 25 до 54 години и изнесува 12,6 отсто. Кај мажите на таа возраст изнесува 12,8 отсто, а кај жените 12,5 отсто.

Според видот на домаќинството, стапката на ризик од сиромаштија кај домаќинствата без издржувани деца е највисока кај едночлените домаќинства и кај оние со 65 години или постари, 59,9 проценти и кај оние со жени, за кои стапката на ризик од сиромаштија изнесува 56,5 отсто.

Во категоријата домаќинства со издржувани деца, најголем ризик од сиромаштија има кај домаќинствата составени од еден родител со издржувани деца, за кои стапката на ризик од сиромаштија изнесува 24,4 проценти и кај домаќинствата со двајца возрасни со три или повеќе деца, за кои стапката на ризик од сиромаштија изнесувала 20,5 отсто.

Стапката на ризик од сиромаштија е процентот на луѓе кои имаат расположлив еквивалентен приход под прагот на ризик од сиромаштија. Не покажува колку луѓе се навистина сиромашни, туку колку од нив имаат приход под прагот на ризик од сиромаштија, а прагот на ризик од сиромаштија е поставен на 60 проценти од средната вредност (средна) на еквивалентниот расположлив доход на сите лица. .

Вкупниот расположлив приход на домаќинството е вкупниот паричен нето приход што го добива домаќинството и сите негови членови во референтниот период, т.е. во претходната година.

Еквивалентниот расположлив доход се пресметува со делење на вкупниот расположлив приход на домаќинството со еквивалентна големина на домаќинство пресметана според изменетата скала на ОЕЦД, според која на главата на домаќинството му се доделува коефициент 1, на секој друг возрасен во домаќинството на возраст од На возраст од 14 и повеќе години им се доделува коефициент 0,5, а за деца под 14 години, коефициентот е 0,3. Постапката се применува за да се утврди поеднаков удел на секој член на домаќинството во стекнување заеднички приход.

Просечниот расположлив доход по домаќинство бил 18.843 евра во 2023 година, додека просечниот еквивалентен расположлив приход бил 10.891 евра.

Повеќе од една петтина од граѓаните се во ризик од сиромаштија
Во Република Хрватска, според податоците на Државниот завод за статистика, 20,7 отсто од граѓаните биле во ризик од сиромаштија или социјална исклученост во 2023 година. Овој индикатор се однесува на оние лица кои се во ризик од сиромаштија или се во тешка материјална и социјална депривација или живеат во домаќинства со низок интензитет на работа.

Како и со стапката на ризик од сиромаштија, стапката на ризик од сиромаштија и социјална исклученост е највисока во Панонска Хрватска, 31,3 отсто, потоа следат Јадранска Хрватска со 18,9, Северна Хрватска со 18,6 и Градот Загреб со 11,9 отсто.

Стапката на тешка материјална и социјална депривација покажува процентот на луѓе кои живеат во домаќинства кои не можат да си дозволат најмалку седум од тринаесет ставки материјална и социјална депривација и во 2023 година изнесува 2,8 проценти.

5,5 отсто од граѓаните живееле во домаќинства со многу низок интензитет на работа.

Коефициентот Џини, односно мерката за нееднаквост на распределбата на доходот во 2023 година, изнесува 29,7 проценти. Ако постоеше совршена еднаквост (односно, ако секој човек добиваше ист приход), тогаш коефициентот Џини би бил нула проценти. Колку е поблиску вредноста до сто проценти, толку е поголема нееднаквоста на приходите.

Можеби ќе ве интересира...

Отворена фабрика за литиум во Германија – прва од ваков вид во Европа

BiznisPRO

На четиричлено семејство му се потребни приближно 1.000 евра за да го преживее февруари

BiznisPRO

Кој ќе ги снабдува домаќинствата со струја? – Пан Интертрејд обвинува за притисок, а не ги демантира информациите на медиумите дека има еден вработен

BiznisPRO