Во септември мало зголемување на просечната каматна стапка кај вкупните кредити

Просечната каматна стапка на вкупните кредити во септември изнесува 4,35 проценти и бележи мало месечно зголемување од 0,01 процентен поен. На годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните кредити е намалена за 0,11 процентни поени. Слична динамика има и кај просечната каматна стапка на вкупните депозити, којашто изнесува 0,70 проценти, додека на годишно ниво забележан е пад од 0,08 процентни поени.

Кај новоодобрените кредити, просечната каматна стапка во септември изнесува 4.09 проценти по забележан месечен и годишен раст од 0,05 и 0,06 процентни поени соодветно, додека просечната каматна стапка на новопримените депозити е зголемена за 0,15 и 0,22 процентни поени на месечна и на годишна основа и сега изнесува 1,07 проценти.

Можеби ќе ве интересира...

Усвоен најновиот Квартален извештај со есенските макроекономски проекции на Народната банка

Бизнис про

Каде горивото е најскапо, каде најевтино и каде е Македонија – Цени на горива во регионот и Европа

Бизнис про

Изминатото деноноќие произведени 13.056 MWh електрична енергија

Бизнис про