Надворешен долг, побарувања и меѓународна инвестициска позиција во четвртото тримесечје од 2023 година

Објавено е редовното статистичко соопштение за позначајните промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција.

На крајот на четвртиот квартал од 2023 година:

На 31.12.2023 година, нето надворешниот долг изнесува 4.458 милиони евра (или 32,6% од проценетиот БДП). Нето надворешниот долг на земјата, во четвртиот квартал од 2023 година, е зголемен за 305 милиони евра, или за 7,3%. Од аспект на структурата, приватниот нето-долг и натаму има поголемо учество во вкупниот нето-долг со 67%.

Во текот на четвртиот квартал од 2023 година, негативната нето меѓународна инвестициска позиција (МИП) е зголемена за 160 милиони евра и изнесува 8.500 милиони евра, односно 62,2% од проценетиот БДП за 2023 година.

Најновото соопштение за позначајните промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција е достапно на следната врска:
https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/ND%20NP%20MIP/2023/Soopstenie_Dolg_MIP_kv.4_2023.pdf .

Можеби ќе ве интересира...

За прв пат по две години: Платите растат во Германија

BiznisPRO

Почнува исплатата на пензиите – еве по кој редослед

BiznisPRO

Изминатото деноноќие произведени 6.519 MWh електрична енергија – државата купи третина од потребната струја

BiznisPRO