БДП пораснал за 0.9 отсто

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) во четвртото тримесечје од 2023 година е 0.9 %.

Во четвртото тримесечје од 2023 година, поголем пораст е забележан во секторите: Ѓ – Градежништво од 5.5 % и И – Финансиски дејности и дејности на осигурување од 3.5 %.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во четвртото тримесечје од 2023 година, номинално расте за 5.8 %, а нејзиното учество во структурата на бруто- домашниот производ изнесува 70.9 %.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално е зголемен за 0.1 %, а увозот на стоки и на услуги забележа намалување во номинален износ од 5.3 %.

Бруто-инвестициите во четвртото тримесечје од 2023 година бележат намалување во делот на промената на залихите.

Можеби ќе ве интересира...

Владата ќе излезе во пресрет на барањето на Комората целиот ланец на месната индустрија да биде покриен со субвенционирана електрична енергија

BiznisPRO

ЗНАЧАЈНИ ЗАШТЕДИ: Едноставен трик за да избегнете трошење пари за греење

BiznisPRO

„Стандард и Пурс“: Денарот и банкарскиот систем и натаму се стабилни

BiznisPRO