Членовите со бенефициран стаж имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителниот пензиски фонд

Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) ја известува јавностa дека во согласност со законот членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година во согласност со член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, почнувајќи од денеска (1 април), имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд најдоцна до 1 јули годинава.

„Изборот се врши со писмена изјава за продолжување на членство, а доколку членовите до 1 јули 2022 година не достават изјава, членството во задолжителниот пензиски фонд ќе им престане. По престанување на членството во задолжителниот пензиски фонд, пензиското друштво го пренесува вкупниот износ на средствата од индивидуалните сметки на овие членови во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (Фондот на ПИОСМ).

Членовите што нема да дадат изјава за продолжување на членство остануваат осигуреници само во тековно финансираното пензиско осигурување засновано на генерациска солидарност (Фондот на ПИОСМ), од каде што ќе го остварат правото на пензија“, се наведува во соопштението на МАПАС.

Можеби ќе ве интересира...

Кутиров: Статусот на Овластен економски оператор обезбедува конкурентска предност и нови деловни можности за компаниите

BiznisPRO

Рехабилитацијата на пистата на скопскиот аеродром почнува на 28 март и ќе трае 50 дена

BiznisPRO

Каде е Македонија?: Дали знаете во која земја од регионот струјата е најскапа, а во која е најевтина?

BiznisPRO