За 23 отсто паднал прометот во трговијата со бензин и нафта, расте прометот на храна, пијалоци и тутун

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало во јануари 2024 година, во споредба со јануари 2023 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите:

Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 4.4 %, а реално за 0.8 %), Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 6.4 %, а реално за 2.3 %), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 8.5 %, а реално за 3.8 %).

Пад и во двете стапки е забележан само во групата: Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 23.2 %, а реално за 19.3 %). Од 2024 година, месечните индекси за прометот во трговијата се пресметуваат со нова базна година: 2021 = 100. Сите индекси објавени претходно со базата 2015 = 100 ќе бидат преработени со новата базна година и објавени во базата MакСтат.

Можеби ќе ве интересира...

„Апокалипсата“ доаѓа – елиминација на милиони работни места

BiznisPRO

Нова цена на горивата

BiznisPRO

Нова цена на горивата, можно е покачување – Македонија и натаму има меѓу најевтините горива во Европа

BiznisPRO